Prof. Dr. Yıldız Kuzgun fakültemizde 1980-2000 yılları arasında hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun aslen Isparta’nın Eğirdir ilçesinden olup 1933 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini, 1945-1950 yıllarında, Afyon Lisesinde, lise son sınıfı ise İstanbul Kız Lisesinde okuyarak 1951 yılında tamamlamıştır. Lisans derecesini 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden Psikoloji tezli olmak üzere, yüksek lisans derecesini 1963 yılında Texas Woman’s Üniversite’nin Eğitim Bölümünden Rehberlik ve Psikolojik Danışma dalında almıştır. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümünden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalında Doktora derecesini almıştır. 1978 yılında doçent, 1988 yılında profesör olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde (1968-1980) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde doçent (1980-2000) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde profesör olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Yıldız Kuzgun özellikle rehberlik ve psikolojik danışma ile meslek rehberliği ve danışmanlığı konularında alana öncülük eden çalışmalar yapmış ve kitaplar yazmıştır. Kendini Değerlendirme Envanteri (1988-2007) eseri ile 1991 yılında Türk Eğitim Derneğinin Araştırma Ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ( 1996-2011), Karar Stratejileri Ölçeği (1993) ve Mesleki Olgunluk (1985-2011; Feride Bacanlı ile birlikte) ölçeklerini geliştirmiş; Kişisel Yönelim Envanteri (1973) ve Edwards Kişisel Tercih Envanteri (1989) ölçeklerini Türk toplumuna uyarlamıştır.