Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin temel hedefleri;

Bütüncül bir bakış açısıyla;

– Fakültemiz ve üniversitemiz üyeleri başta olmak üzere, duygusal, düşünsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak,
– Psiko-sosyal gelişimlerine destek sağlayabilmek için, her bireyin kişisel kaynaklarını ve sosyal kaynaklarını harekete geçirmek,
– Koruyucu ruh sağlığı hizmeti vermek,
– Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb.) düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, böylece de öğrencilerimizin kişisel ve akademik, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

İlkemiz
İnsana ve bireysel farklılıklara saygıyı temel alarak, kişisel bilgilerinizi hiçbir kişi, kurum ve aileniz de dahil olmak üzere onayınızı almadan paylaşmamaktır. Bunun yanı sıra diğer çalışma ilkelerimiz:

– Gönüllülük
– Gizlilik
– Bireyin kendini değiştirme ve geliştirme gücüne güven

Etkinlikler
Birimdeki etkinlikler bireysel görüşmeler ya da  grup çalışmaları temelli yürütülmektedir.
– Bireysel Görüşmeler
Birimimize başvuran danışanlarla bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Üniversite yaşamı ve içinde bulunulan gelişim dönemi ile ilgili konuları ve sorunları, kişisel gelişim ve koruyucu ruh sağlığı çerçevesinde, yapılandırılmış ve güvenli bir ortamda gözden geçirme fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda başka kurum ya da uzmanlardan destek alınması konusunda yardımcı olunmaktadır.
– Grup Oturumları
Grup oturumlarında öğrencilerimize bireysel ve kişilerarası ilişkileri anlama ve bir grup içinde kendini ve sorununu ifade edebilme olanağı sunulmaktadır. 8-12 kişilik gruplarımızda hem iç dünyanızda hem de toplumsal ilişkilerinizde yaşadığınız deneyimleri ifade edebilme fırsatı oluşturulmaktadır.
– Yakın İlişkiler (İlişki zenginleştirme eğitimi)
– Kişiler arası ilişkiler
– Zaman yönetimi
– Akademik erteleme davranışını önleme

İletişim
Randevu sistemi ile çalışılmaktadır. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz hizmet verilmektedir.
Tel: 0312 362 4404
0312 363 3350 / Dahili: 7310