Program Hakkında
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı, kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan toplam 163 kredi içeren bir programdır. TM-3 puan türü ile öğrenci alan bölümümüzün 2014-2015 öğretim yılında taban puanı 417.538’dir.

Tarihçe: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ tarafından yürütülmekte olan lisans programıdır. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, 1965 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Psikolojisi Kürsüsü” adıyla faaliyetine başlamıştır. Öğretim dili Türkçe’dir. İlk mezunlarını 1969 yılında “Okul Psikologluğu ve Rehberlik” Diploması ile veren bölümümüzün adı, 1972 yılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü olarak değişmiştir. Eğitimde psikolojik Hizmetler ifadesi, 1988 yılına kadar hem bölüm adı hem de lisans programımızın adı olarak kullanılmıştır. 1998 yılından sonra bu terim sadece bölüm adı olarak kalmış, lisans programımızın adı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olarak değiştirilmiştir. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü lisans düzeyinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programını yürütmektedir. Her yıl yaklaşık 70 öğrenci alan bölümümüzün mezunları, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) olarak istihdam edilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının yanı sıra, Türkiye’de sadece bu bölümde olmak üzere Eğitim Psikolojisi Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

2015 yılı itibarı ile bölümde 6 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Bölüm Araştırma Görevlisi ve 13’ü başka üniversiteler adına bölümümüzde lisansüstü öğrenime devam eden toplam 15 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Amaç
İnsana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları bilme; PDR alanında edindiği kuramsal bilgileri, ilke ve teknikleri çeşitli çalışma alanlarında (eğitim, sağlık, adalet, endüstri vb.) uygulama; PDR hizmetlerini sunarken hümanistik değerleri benimseme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.

Eğitim Dili
Türkçe

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında “lisans derecesi” (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Mezunların Mesleki Profili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programından mezun olanlar, Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) unvanıyla veya istihdam eden kurumun vereceği kadro unvanıyla (örneğin; Psikolojik Danışman, Pedagog, İnsan Kaynakları Uzmanı, Eğitim Uzmanı vb.) eğitim, adalet, sağlık ve endüstri gibi sektörlerde alışabilmektedirler.

Kazanılan Derecenin Düzeyi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00

Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Eğitim Türü
Tam zamanlı öğretim yapılmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.