Prof. Dr. Gülseren GÜNÇE Fakültemizde 1968-1985 yılları arasında hizmet vermiştir.

1931 tarihinde Niğde’ de ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Yozgat Lisesini bitirdikten sonra Ankara Tıp Fakültesine girdi ve 1955 yılında pekiyi derecesiyle mezun oldu. İhtisasını yine mezun olduğu fakültenin psikiyatri kliniğinde Prof. Dr. Rasim Adasal’ın asistanlığını yaparak tamamladı. 1958 yılında Nöro-psikiyatri (Asabiye) uzmanı oldu. 1960-1964 yılları arasında İngiltere’de Salisbury Geriatri Hastanesinde uzman psikiyatrist olarak görev yaptı. 1964 yılında Türkiye’ye döndüğünde Hıfzıssıhha Enstitüsünde Sağlık hizmetlerinde “Sosyalizasyon” adlı araştırma projesinde çalıştı. Bu araştırmayla doçentlik tezini hazırlayarak doçent oldu. Bir süre Ankara Ruh Sağlığı Dispanserinde psikiyatrist olarak çalıştı.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarında yer alarak Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünü kurdu. O yıllarda kuruluş çalışmalarını yürütürken, Türkiye’de bu alanda yetişmiş uzmanlara ulaşarak önemli bir temelin atılmasına katkıda bulundu ve yıllarca EPH bölümünün başkanlığını yürüttü. Bu arada profesör oldu. Gelişim Psikolojisi alanındaki ilk kapsamlı ders kitabını A.T.Jersild’in “Çocuk Psikolojisi” adlı kitabını çevirerek gelişim psikolojisi alanına kazandırdı. 1973 yılında Piaget’nin kuramını temel alan “Çocukta Zihin Gelişimi Kuramına Toplu Bir Bakış” adlı kitabını yazdı. Çocuk İhmali ve İstismarı Derneğini kurarak ilk dernek başkanlığını yürüttü. Birçok radyo, televizyon programlarına katılarak, okullarda konferanslar vererek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 1984 yılında üniversitelerin yapılarının değiştirilmeye başlanmasını onaylamayarak emekli oldu. Çok sevdiği hekimlik mesleğine geri döndü. Muayenehanesinde hastaları ile bireysel ve grupla psikoterapi çalışmalarını yürüterek yaşamını sürdürdü. 14 Mart 2013 yılında bir tıp bayramında bu dünyadaki çalışmalarını sonlandırdı.