2017

Babadoğan, M. C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Topkaya, N., & Janevski, V. (2017, Ekim). SİROMA projesi izleme değerlendirme çalışması. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Muğla, Türkiye.

Babadoğan, M. C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Topkaya, N., & Janevski, V. (2017, Ekim). SİROMA projesi ders dışı etkinlik programının ve materyallerinin geliştirilmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Muğla, Türkiye.

Daşcı, E., Atik, G., Aşçıoğlu Önal, A., Çelik, E. G., & Güç, E. (Mayıs, 2017). Psikolojik danışman adayları için Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe Formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.

Güç, E., Atik, G., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Çelik, E. G. (Mayıs, 2017). Süpervizyon sürecinde kullanılan metaforik çizim etkinliğine ilişkin süpervizyon alan öğrencilerin görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.

Hoşoğlu, R. ve Sevim, S. (2017). Kıskançlık Karşısında Gösterilen İletişim Tepkileri Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017). Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017). Şükran Ölçeği geliştirme çalışması. II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Sevim, S., Aşcıoğlu Önal, A., Doğan, B. G. ve Avşar, V. (2017). Farklı yaşlardaki gençlerin bilişsel çarpıtmalarının incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2016

Atik, G., Daşcı, E., Güç, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (2016, Aralık). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyona ilişkin süpervizyon alan adayların görüşleri. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep.

Atik, G., Güç, E., & Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), Samsun.

Avşar, V. ve Yalçın, İ. (2016). Psikolojik danışma sürecinde sessizlik ve yetersiz katılım. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Erpay, T., & Atik, G. (2016, Nisan). Pozitif psikoloji bağlamında tek başına olma. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram: Şükran. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Malkoç, A. ve Yalçın, İ. (2016). From mindfulness to well-being: The role of emotion regulation strategies. International Association for Counselling Conference, 07-11 Temmuz 2016, Malta.

Özbay, G. ve Yalçın, İ. (2016). Geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programının ilkokul 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Yeşilyaprak, B., Eşkisu, M., Yalçın, İ., & Atik, G. (2016, December). A high school orientation program: Development, evaluation, and dissemination. International Research Conference on Social Sciences, Humanities and Interdisciplinary Studies, Pattaya, Thailand.

2015

Aşcıoğlu Önal, A. ve Yalçın, İ. (2015). An investigation of the predictive role of cognitive distortions, empathy, and rumination level on forgiveness. International Association for Counselling Conference, 03-06 Eylül 2015, Verona, İtalya.

Atik, G. (2015, Ekim). Yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

Atik, G. (2015, June). A qualitative investigation of counseling students’ experiences of the structured peer group supervision [Yapılandırılmış akran grup süpervizyonuyla ilgili psikolojik danışman adaylarının deneyimlerine ilişkin nitel bir araştırma]. XI. International Interdisciplinary Conference on Clinical
Supervision, Adelphi University, Garden City, New York, USA.

Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N., & Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

Atik, G., Güç, E., Tutal, N., & Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adayların farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

Doğan Laçin, B. G. ve Yalçın, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinde öz-yeterlilik ve stresle başa çıkma stratejilerinin bilişsel esnekliği yordama düzeyleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2015). Kanıta dayalı uygulamalar ve psikolojik danışma ve rehberlik alanına yansımaları. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kartal, B. ve Yalçın, İ. (2015). Okul Bağlılığı Ölçeği’nin lise öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Özkan, Y. ve Pişkin, M. (2015). Frequencies of Bullying among Adolescents Staying in Orphanages Houses in Turkey. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara 13-15 May 2015.