Dr. Ahmet Özmen (Kafkas Üniversitesi)
Dr. Arzu Somay Atasoy (Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Aynur Eren Gümüş (Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Ayşe Aypay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Ayşin Aydınay Satan (Marmara Üniversitesi)
Dr. Baki Duy (İnönü Üniversitesi)
Dr. Davut Aydın (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Emine Durmuş (İnönü Üniversitesi)
Dr. Fuat Kenç (Fırat Üniversitesi)
Dr. Fuat Tanhan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Hülya Ercan (Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. İbrahim Yerlikaya (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. İhsan Bozanoğlu (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Kamile Bahar Aydın (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. M. Ertuğrul Uçar (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Mücahit Kağan (Erzincan Üniversitesi)
Dr. Murat Boysan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Mustafa Türkmen (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Nihal Ahioğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Dr. Recep Koçak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Rıza Gökler (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Suna Kaymak Özmen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Şirin Yatkın (Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Temel Kalafat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Tuncay Ayas (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Uğur Gürgan (Balıkesir Üniversitesi)